Dla ubiegających się o dotacje unijne

Oprogramowanie Press-Server jest produktem polecanym przy ubieganiu się o środki unijne. Ze względu na innowacyjność i brak odpowiednika na polskim rynku pozyskanie środków na jego zakup powinno cechować się dużą skutecznością. Przedstawiamy poniżej cechy, dzięki którym system zwiększa konkurencyjność wydawnictwa na rynku prasowym.

Oprogramowanie Press-Server to innowacyjny na polskim rynku system wydawniczy obejmujący swoimi funkcjami niemal wszystkie procesy wydawnicze, takie jak planowanie makiety publikacji, planowanie powierzchni reklamowej, komunikacji wewnętrznej, rozliczeń reklamowych, rozliczeń dziennikarskich, automatyzacji składu DTP, ogłoszeń czy kolportażu.

Wraz z modułem ogłoszeń drobnych i edytorem reklam stanowi narzędzie całkowitej kontroli nad przebiegiem tworzenia publikacji z dowolnego poziomu użytkownika (dziennikarz, agent reklamowy, wydawca, księgowość). System może pracować przez wielu użytkowników jednocześnie.

Konkurencyjne na polskim rynku oprogramowania skupiają się głównie na pojedynczych procesach jak reklama i ogłoszenia inne na edytorze tekstowym. Żadne z nich nie obejmuje tak bogatego zakresu funkcji jak Press-Server.

Wdrożenie polega na instalacji oprogramowania na serwerze klienta, sprawdzenie parametrów połączenia z Internetem oraz szkoleniem z obsługi. Szkolenie odbywa się oddzielnie dla kadry zarządzającej i wydawców, osobno dla dziennikarzy, osobno dla działu reklamy i księgowości. Przewidywany czas pełnego samodzielnego wdrożenia do użytkowania to ok. 2-5 dni. Dostawca systemu „Press-Server” zapewnia pomoc on-line oraz dodatkowe szkolenia wg indywidualnie ustalonych warunków.

Dodatkowy moduł kompatybilny z systemem „Press-Server” to edytor ogłoszeń drobnych. Pozwala w sposób ciągły obsługiwać klientów z dostępem wielu użytkowników automatyzując i przyspieszając pracę agentów reklamowych i punktów ogłoszeniowych bez specjalistycznej wiedzy i umiejętności edytorskich.

Wymogiem instalacji systemu jest posiadanie serwera z odpowiednimi zasobami pamięci dyskowej, szerokopasmowym wyjściem do sieci oraz możliwością tworzenia kopii zapasowej.