Funkcje

Funkcje systemu prasowego Press Server®

Panel główny

Pierwszy kontakt z systemem to panel główny. Znajdują się na nim wszystkie niezbędne narzędzia służące przypomnieniom i ostrzeżeniom oraz bieżącym informacjom użytkownika.
Każdy zalogowany użytkownik widzi dwa podstawowe panele informacyjne. Jeden pokazuje terminy składu i publikacji aktualnego numeru. Obok niego znajduje się kalendarz. Ów kalendarz zawiera informacje o wydarzeniach i zleceniach, które danego dnia mają mieć miejsce lub zostały zlecone na dany dzień. Dopuszczalne jest ustawienie wydarzeń trwających więcej niż 1 dzień. Do każdego wydarzenia i/lub zlecenia podpięty jest chat, który umożliwia konwersację z osobą, która dodała wydarzenie do naszego kalendarza bądź osobą, której dodaliśmy do jej/jego kalendarze dane wydarzenie.
Oprócz tego w zależności od uprawnień dostępne są inne panele prezentujące różne statystyki: stopień wypełnienia makiety podawany w liczbie modułów, statystyki działu redakcyjnego, statystyki reklam modułowych oraz statystyki kolportażu. Im wyższy stopień uprawnień tym szerszy obraz działalności redakcji.

Dział redakcji

Artykuły to pierwszy specjalizowany dział w menu. Dostęp do niego posiadają wyłącznie osoby z działu redakcyjnego, począwszy od korespondenta, poprzez dziennikarza czy korektora, a skończywszy na redaktorze naczelnym. To tutaj znajdują się wszelkie funkcjonalności powiązane z pracą nad artykułami. W zależności od poziomu uprawnień w dziale, użytkownik ma dostęp do szerszego wachlarza funkcji.
Użytkownik może dodawać artykuły do szuflady lub bezpośrednio na makietę, która przedstawia całkowity obraz publikacji, niezbędny do pracy redaktorom i obsłudze reklamowej. Mogą również edytować, a nawet usuwać artykuły. Cała praca nad artykułami odbywa się w specjalnie przygotowanym edytorze tekstowym. Wyposażony (za pomocą funkcji przeglądarek) w funkcję sprawdzania pisowni j. polskiego, posiada typowe okna tekstowe przypisane do stworzenia tekstu prasowego: nadtytuł, tytuł, miejsce, wstęp, tekst główny, podpis. Ponadto prezentuje graficzne pojemność artykułu wyrażoną w modułach. Edytor posiada także możliwość dołączenia do niego zdjęć bądź ikonografik. Można w nim decydować o przesłaniu do publikacji do korekty lub odłożeniu jej na później. Każde zdjęcie można przyciąć bądź dodać opis w edytorze fotograficznym, a także zadecydować w nim o dołączeniu do publikacji.
Artykuły oznaczone statusem „przesłane do redakcji” trafiają na listę, na której może pracować kilka osób jednocześnie. Sekcja korekty może oznaczać artykuły jako skorygowane. Artykuły przesłane do korekty mogą zostać posortowane po autorze, a nawet po wydaniu.
To tutaj też znajdują się opcje wierszówki. I tutaj można również definiować style artykułów.
Jedną z pożyteczniejszych opcji w tym dziale, do której ma dostęp całą redakcja, są archiwa artykułów. Artykuły archiwalne wyszukujemy za pomocą frazy. Archiwum zdjęć pozwala wyszukiwać zdjęcia powiązane z danym artykułem przeszukując tekst artykułu przy użyciu frazy podanej przez użytkownika. Całość uzupełnia archiwum numerów stanowiący kompletny przegląd zawartości numeru. Pozwala nie tylko dotrzeć do artykułów i reklam z danego wydania, ale także pozwala podejrzeć wygląd stron i reklam dodanych do danego wydania.

Dział reklamy – Modułowe Reklamy

Dział Modułowe Reklamy stanowi kompletną obsługę reklam modułowych w redakcji. Podstawą dostarczania reklam do publikacji są pliki PDF, jednakże system dopuszcza użycie również najpopularniejszych formatów graficznych. System zapewnia sprawną obsługę umieszczania reklam w publikacji i jej rozliczenie.
Makieta pozwala na umieszczanie nie tylko gotowych reklam, ale także na tworzenie rezerwacji bądź ofert specjalnych, tzw. ofert „last minute”. O przygotowaniu oferty system może poinformować mailowo określone grupy klientów. Treść oferty może się różnić pomiędzy ofertami. Wystarczy wybrać stworzony wcześniej szablon wiadomości. Oczywiście wybrany szablon można jeszcze zmodyfikować przed wysłaniem. Do oferty można dołączyć link, pod którym klient może zarezerwować miejsce z oferty, o czym opiekun oferty zostanie poinformowany poprzez kalendarz wydarzeń.
System prasowy Press Serwer umożliwia prowadzenie ewidencji reklam. Agent reklamowy ma dostęp nie tylko do wykazu plików reklam w redakcji, ale także do listy emisji reklam. System umożliwia także wygenerowanie raportu kończących się emisji reklam. Pozwala także na wygenerowanie statystyk obejmujących liczbę wyemitowanych modułów reklamowych bądź ich wartość.
Dział reklamy ma dostęp do ekranu klientów, w którym można dodawać bądź edytować pojedynczego klienta, sprawdzać zamówione przez niego reklamy i ogłoszenia drobne, a nawet wystawiać faktury. Już nigdy nie zapomnisz o wystawieniu dokumentu dla klienta. System za każdym razem proponuje wystawienie faktury zaraz po zaplanowaniu emisji reklamy lub ogłoszenia. System pozwala także na wprowadzenie oddzielnej numeracji dla każdego użytkownika. Dzięki temu, każdy dba o ciągłość własnej numeracji.

Dział reklamy – Ogłoszenia drobne

Dział Ogłoszenia drobne stanowi kompletną obsługę reklam modułowych w redakcji. System umożliwia oznaczenie na makiecie wydzielonego obszaru dla ogłoszeń drobnych. To właśnie w tym obszarze będą lądować wszystkie ogłoszenia drobne wyemitowane w danym wydaniu.
System prasowy Press Serwer umożliwia prowadzenie ewidencji ogłoszeń. Agent reklamowy posiada dostęp do listy ogłoszeń nie tylko aktualnych, ale również archiwalnych. Ułatwia to reemisję ogłoszeń klienta.
Dział ogłoszeń posiada dostęp do ekranu klientów, w którym można dodawać bądź edytować pojedynczego klienta, sprawdzać zamówione przez niego reklamy i ogłoszenia drobne, a nawet wystawiać faktury. Po dodaniu ogłoszenia agentowi zostaje zaprezentowany ekran ze szczegółami ogłoszenia, z którego może m.in. wydrukować potwierdzenia dodania ogłoszenia lub wstrzymać emisję.
W każdej redakcji są klienci, którzy posiadają rabat. Opracowaliśmy inteligentny system rabatów, który nie ogranicza agentów reklamowych. System faktur pozwala także na wprowadzenie oddzielnej numeracji dla każdego użytkownika. Dzięki temu każdy dba o ciągłość własnej numeracji.

Dział kolportażu

Kolportaż to ważny element pracy redakcji. Dzięki niemu czasopismo dociera do odbiorców. Dlatego też postaraliśmy się, aby nasz dział Kolportaż w Press Serwerze był jak najbardziej funkcjonalny i przystępny.
Kolporterzy mogą z łatwością przeglądać elektroniczną listę kolporterską i edytować jej zawartość. System pozwala na bieżąco, już w punkcie, na wprowadzenie danych o liczbie sprzedanych czasopism i zwrotach, odebranej zapłacie w gotówce za sprzedane czasopisma, a także określenie liczby pozostawionych egzemplarzy najnowszego wydania. Uprawnieni kolporterzy posiadają również możliwość zarządzania punktami kolporterskimi i grupowania ich w obszary.
System posiada również swój odrębny system statystyk pozwalający przedstawić zarówno w formie stabelaryzowanej i graficznej podstawowych danych dotyczących kolportażu: liczbę sprzedanych egzemplarzy, liczbę zwrotów oraz kwoty pieniężne, z którymi wrócili kolporterzy. System pozwala również na wystawienie faktur za sprzedane egzemplarze.

Ustawienia pozostałe

Powyższy opis nie jest w stanie zaprezentować wszystkich dostępnych opcji. Wśród nie wymienionych do tej pory opcji znajdują się nieodłączne funkcje, bez których żadna redakcja nie jest w stanie wydawać czasopisma.
System prasowy Press Serwer umożliwia konfigurację siatek modułowych nie tylko dla całego czasopisma, ale także dla poszczególnych stron. Owa konfiguracja wraz z ustawieniem kalendarza wydań stanowi podstawę działalności każdej redakcji. Press Server umożliwia również definiowanie nazw poszczególnych stron, a także domyślną cenę modułu dla wybranej strony.
Należy również zwrócić uwagę na nasz system aktualizacji. Teraz wydawca sam może zdecydować, w którym momencie system zostanie zaktualizowany. Bez czekania na konkretny dzień. Wygodnie i bezpiecznie. Ponadto oferujemy również system migracji z wcześniejszej wersji naszego systemu prasowego.